Có 1 kết quả:

sài mǎ chǎng

1/1

sài mǎ chǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) race course
(2) race ground
(3) race track