Có 1 kết quả:

Zàn dān

1/1

Zàn dān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zaandam (town in Netherlands)