Có 1 kết quả:

yíng yú ㄧㄥˊ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 盈餘|盈余[ying2 yu2]