Có 1 kết quả:

Gàn xiàn

1/1

Gàn xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gan county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi