Có 1 kết quả:

Gàn yú xiàn

1/1

Gàn yú xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ganyu county in Lianyungang 連雲港|连云港[Lian2 yun2 gang3], Jiangsu