Có 1 kết quả:

chì zuǐ qián yā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-crested pochard (Netta rufina)