Có 1 kết quả:

chì xiōng zhuó mù niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) crimson-breasted woodpecker (Dendrocopos cathpharius)