Có 1 kết quả:

chì xiōng zhū dǐng què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common linnet (Linaria cannabina))