Có 1 kết quả:

chì xiōng dōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) brown-headed thrush (Turdus chrysolaus)