Có 1 kết quả:

chì bǎng yā

1/1

chì bǎng yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) gadwall (Anas strepera)