Có 1 kết quả:

chì xiǎn táng chún ㄔˋ ㄒㄧㄢˇ ㄊㄤˊ ㄔㄨㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

erythritol, a sugar alcohol