Có 1 kết quả:

chì hè sè

1/1

chì hè sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

reddish-brown