Có 1 kết quả:

chì shēn

1/1

chì shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

naked

Một số bài thơ có sử dụng