Có 1 kết quả:

chì shēn lù tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

completely naked