Có 1 kết quả:

Chì xiá zhū

1/1

Chì xiá zhū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cabernet Sauvignon (grape type)