Có 1 kết quả:

chì jǐng yā

1/1

chì jǐng yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Eurasian wigeon (Anas penelope)