Có 1 kết quả:

chì má yā

1/1

chì má yā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) ruddy shelduck (Tadorna ferruginea)