Có 1 kết quả:

Hè zhé zú ㄏㄜˋ ㄓㄜˊ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hezhen ethnic group of Heilongjiang province