Có 1 kết quả:

Hè ěr xīn jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Helsinki (Swedish Helsingfors), capital of Finland