Có 1 kết quả:

Hè shān

1/1

Hè shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Heshan district of Yiyang city 益陽市|益阳市[Yi4 yang2 shi4], Hunan