Có 1 kết quả:

Hè shān qū

1/1

Hè shān qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Heshan district of Yiyang city 益陽市|益阳市[Yi4 yang2 shi4], Hunan