Có 1 kết quả:

Hè lā kè lì tè

1/1

Hè lā kè lì tè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Heraclitus (535-475 BC), pre-Socratic philosopher