Có 1 kết quả:

Hè ěr màn dé ㄏㄜˋ ㄦˇ ㄇㄢˋ ㄉㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Helmand (name)
(2) Helmand province of south Afghanistan, capital Lashkar Gah