Có 1 kết quả:

zǒu mén zi

1/1

zǒu mén zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 走門路|走门路[zou3 men2 lu4]