Có 1 kết quả:

fù tāng dǎo huǒ ㄈㄨˋ ㄊㄤ ㄉㄠˇ ㄏㄨㄛˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to go through water and tread on fire (idiom); not afraid of any difficulty