Có 1 kết quả:

fù kǎo

1/1

fù kǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to go and sit an examination