Có 1 kết quả:

gǎn qián bù gǎn hòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

it's better to hurry at the start than to rush later (idiom)