Có 1 kết quả:

gǎn máng ㄍㄢˇ ㄇㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to hurry
(2) to hasten
(3) to make haste