Có 1 kết quả:

gǎn chāo

1/1

gǎn chāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to overtake