Có 1 kết quả:

gǎn chē

1/1

gǎn chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to drive a cart