Có 1 kết quả:

qǐ yì

1/1

qǐ yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) uprising
(2) insurrection
(3) revolt