Có 1 kết quả:

qǐ pū

1/1

qǐ pū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

chip shot (golf)