Có 1 kết quả:

qǐ mó fàn

1/1

qǐ mó fàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to set an example