Có 1 kết quả:

qǐ luò chǎng

1/1

qǐ luò chǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) airfield
(2) takeoff and landing strip