Có 1 kết quả:

qǐ luò jià

1/1

qǐ luò jià

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

undercarriage