Có 1 kết quả:

qǐ chóng hú lu

1/1

Từ điển Trung-Anh

hoist pulley