Có 1 kết quả:

qǐ dīng qì

1/1

qǐ dīng qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

staple remover