Có 1 kết quả:

chèn rè dǎ tiě ㄔㄣˋ ㄖㄜˋ ㄉㄚˇ ㄊㄧㄝˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to strike while the iron is hot