Có 1 kết quả:

chèn qián

1/1

chèn qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 稱錢|称钱[chen4 qian2]