Có 1 kết quả:

chāo hū xún cháng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) out of the ordinary
(2) exceptional