Có 1 kết quả:

chāo chǎn

1/1

chāo chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to exceed a production goal