Có 1 kết quả:

chāo yǒu yì guān xi

1/1

Từ điển Trung-Anh

relationship that is more than friendship