Có 1 kết quả:

chāo shāng

1/1

chāo shāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) convenience store
(2) supermarket