Có 1 kết quả:

chāo shēng

1/1

chāo shēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ultrasonic
(2) ultrasound