Có 1 kết quả:

chāo shēng sǎo miáo ㄔㄠ ㄕㄥ ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ultrasonic scan