Có 1 kết quả:

chāo shēng pín

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ultrasonic
(2) beyond human hearing