Có 1 kết quả:

chāo dǎo tǐ

1/1

chāo dǎo tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

superconductor