Có 1 kết quả:

chāo xián

1/1

chāo xián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

superstring (physics)