Có 1 kết quả:

chāo dù

1/1

chāo dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 超度[chao1 du4]