Có 1 kết quả:

chāo rán shì shì

1/1

chāo rán shì shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to consider oneself above worldly matters (idiom)